Thông Tin Thanh Toán

Momo

Account No.: 84957379

Name: Võ Huyền Thiên Thư

Paypal

Paypal account: VoHuyenThienThu@gmail.com

Name: Thư Võ

 

ACB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Account No.: 84957379

Name: Võ Huyền Thiên Thư

 

Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Account No.: 1034860819

Name: Võ Huyền Thiên Thư