Hồ Ngọc Sinh

Đội đua: Typhoon
Năm sinh: 1996
Số đeo: 78
Quốc tịch: Việt Nam