Nguyễn Nhựt Linh

Đội đua: Nhut Linh Racing
Năm sinh: 1999
Số đeo: 58
Quốc tịch: Việt Nam